رونمایی از مجموعه چهار جلدی مفتاح هدایت با حضور دکتر غلامرضا رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات