نقد و بررسی روایات "قلیل الحدیث" بودن امام سجاد علیه السلام
46 بازدید
محل نشر: کتاب قیم » بهار 1390 - شماره 1 (22 صفحه - از 175 تا 196)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ائمهء معصومین(علیهم السلام)و از جمله امام سجاد(ع)،با توجه به منصب مهم الهی که‌ عهده‌دار بودند،در راستای حفظ،رشد و نمو اسلام و نیز هدایت مردم،تلاش‌های بسیار نموده‌اند. از جملهء آن تلاشها،سخنان و احادیث فراوان است که با توجه به فعالیت‌های گستردهء آنها،کثیر الحدیث بودنشان امری انکارناپذیر به نظر می‌رسد؛ولی همانگونه که در تاریخ حدیث گزارش‌ شده،گاهی افرادی جهت تضعیف شخصی،حدیثی جعل و یا از روی خطا و تدلیس تغییراتی در متن حدیث ایجاد کرده‌اند.درنتیجه مطلبی نادرست ارائه و به دست متأخرین رسیده و بر این‌ اساس قضاوتهای نادرستی(بویژه از سوی خاورشناسان)ارائه شده است.نسبت به امام سجاد(ع) نیز،روایاتی با صفت‌"قلیل الحدیث‌"بودن جعل شده است.این مقاله در صدد بررسی و نقد این‌ روایات و مبرا دانستن آن حضرت،از صفت‌"قلیل الحدیث‌"بودن با ارائهء ادلهء گوناگون است. کلیدواژه ها : امام سجاد(ع) ،قلیل الحدیث ،زهری ،باغندی ،جعل حدیث ،تدلیس
آدرس اینترنتی